Lactogyn® kapsule, 15 kom

Prve i jedine oralne kapsule s bakterijskim kulturama visokospecifičnim za vaginalnu mikrobiotu, Lactobacillus rhamnosus, GR-1® i Lactobacillus reuteri, RC-14® izoliranim iz zdrave vaginalne mikrobiote žene.

Lactogyn® je dodatak prehrani s bakterijskim kulturama Lactobacillus rhamnosus, GR-1® i Lactobacillus reuteri, RC-14® za djevojke, žene, trudnice, žene u menopauzi. Lactogyn® oralne kapsule uz komfornu i jednostavnu primjenu osiguravaju potrebne količine bakterijskih kultura. Mogu se koristiti tijekom mjesec dana, posebno u žena koje imaju ponavljajuće smetnje.

Lactogyn® oralne kapsule mogu se koristiti same ili u kombinaciji s Lactogyn® vaginalnim kapsulama za brz i dugotrajan učinak uz terapiju antibiotika/antimikotika koju je propisao ginekolog. Ukoliko niste posjetili svog ginekologa, svakako to učinite!

LACTOGYN® proizvodi dostupni su u svim ljekarnama.

Uz terapiju vaginalnih infekcija

Prvi tjedan*

Lactogyn® vaginalne kapsule 1x1 + Lactogyn® oralne kapsule 1x1

Drugi** - četvrti tjedan

Lactogyn® oralne kapsule 1x1

Za prevenciju ponavljanja vaginalnih infekcija

Četiri tjedna

Lactogyn® oralne kapsule 1x1

*Kod izraženih smetnji preporučuje se uz terapiju antibiotika i antimikotika istovremeno prvi tjedan koristiti LACTOGYN® vaginalne i oralne kapsule.
**Ako antibiotska/antimikotska terapija traje dulje od 7 dana, u 2. tjednu uzimati LACTOGYN® oralne kapsule 2×1.